digitale kaart friesland  
 
 
 

Boelenslaan in beeld

 

Welkom in Boelenslaan

 

Dit dorp is ontstaan na de vervening van het hoogveen dat vroeger bij Surhuisterveen behoorde. In de historie zal de daarop volgende periode bekend blijven als één van grote armoede. Waarschijnlijk kende Boelenslaan daarom ook zo rond de eeuwwisseling verschillende voorvechters voor het socialisme. Verschillende straatnamen herinneren daaraan.

We kunnen aannemen dat het dorp Boelenslaan de naam te danken heeft aan het voorname geslacht Boelens dat in de 17e eeuw maar liefst drie grietmannen leverde aan Achtkarspelen. Deze familie woonde aan de Blauwhuisterweg op de plek van het tegenwoordige "Blauwhuis" bij de afslag naar het tegenwoordige dorp Boelenslaan. De weg die door het dorp loopt was vroeger een zandreed onder de naam Boelensloane. Opmerkelijk in Boelenslaan is altijd de omvang van de metaalindustrie geweest. Helaas is de werkgelegenheid in deze sector door de teruggang in de economie beduidend terug gelopen. Hoewel de verspreide bebouwing kenmerkend is voor Boelenslaan, heeft de nieuwbouw in de loop der jaren toch gezorgd voor de vorming van een zekere dorpskern.

Wapen van Boelenslaan

"Kepervormig doorsneden van rood en goud, met over alles heen gekruist een steker en een oplegger met de stelen naar onderen, van het een in het ander; een groene schildvoet beladen met een zilveren roos.."

Wapen van Boelenslaan

Oorsprong/verklaring :
Het dorp is in de 19de eeuw ontstaan. De huizen behoorden vroeger tot Surhuisterveen en men noemde het ook wel de "Feanster Heide". Het is nu een zelfstandig dorp, dat zijn ontstaan aan de turfwinning heeft te danken. In het wapen zijn daarom twee belangrijke stukken gereed-schap voor de turfwinning opgenomen en wel een z.g. steker en een oplegger. Het rood verwijst naar de heide en tevens naar de strijdbaarheid van de bevolking, terwijl het goud de zandgrond voorstelt. Het dorp ligt in de Friese Wouden, wat door de groene schildvoet wordt aangegeven. De zilveren roos hierin is ontleend aan het familiewapen Boelens, waarna het dorp is vernoemd.

Bron: www.ngw.nl


Rohel


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal