digitale kaart friesland  
 
 
 

Harkema in beeld

 

Welkom in Harkema

 

Harkema is een dorp dat verdween, maar toch weer terugkeerde. Ongeveer halverwege Drogeham en Augustinusga lag in de 17e en 18e eeuw aan weerszijden van de weg het oude, langgerekte streekdorp "Harkema-Opeynde". Door allerlei oorzaken verdween deze boerengemeenschap als dorp, maar op de zuidelijker gelegen heidevelden ontstond in de volgende eeuw een nieuwe bewoning in de vorm van zeer eenvoudige woningen en vele 'spitketen'. Deze nieuwe nederzetting ontwikkelde zich tot het heidedorp Harkema - Opeinde. De dorpsnaam werd later gewijzigd in Harkema.

Bron: gemeente Achtkarspelen

Wapen van Harkema

"Van keel beladen met een leeuw van goud en een gepunt schildhoofd van zilver beladen met een eikel van sinopel, ter weerszijden vergezeld van een liggende turf van sabel.

Wapen van Harkema

Oorsprong/verklaring :
De leeuw in het wapen is afkomstig van het wapen van het geslacht Harckema, het wapen is bekend sinds de 13e eeuw. De turven herinneren aan de turfwinning, de eikel aan de bossen en de kleur rood aan de heide rond het dorp.

Bron: www.ngw.nl

 


Rohel


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal