digitale kaart friesland  
 
 
 

Surhuisterveen in beeld

 

Welkom in Surhuisterveen

Surhuisterveen (Fries: Surhústerfean) is een van de twaalf dorpen van de Friese gemeente Achtkarspelen. Het dorp telt 5748 inwoners (1 jan. 2006).

De naam van het dorp verwijst naar de veenkoloniale tijd en betekent letterlijk Surhuizerveen, de veengronden ten zuiden van het tegenwoordig kleinere, maar oudere Surhuizum.

Surhuisterveen is aan het eind van de 16e eeuw ontstaan door de eerste turfgravers en schippers, die hier hun woningen bouwden.

Ten zuidoosten van het dorp begint het oude riviertje de Lauwers, al is dit in het begin niet meer dan een sloot te noemen.

Tegenwoordig heeft Surhuisterveen een regionale functie.

Geschiedenis
Surhuisterveen wordt ook wel ’It Fean’ genoemd. De plaatsnaam verraadt een veenkoloniale geschiedenis. Surhuisterveen is dan ook omstreeks het jaar 1600 ontstaan als een plaats van turfgravers en turfschippers. Deze historie is in het moderne Surhuisterveen slechts nog herkenbaar aan een aantal straatnamen. De wijken en de vaart (Gedempte Vaart) die door het dorp liepen zijn gedempt. Het zijn vooral de monniken geweest die van invloed zijn geweest op het ontstaan van Surhuisterveen. Zij behoorden tot de pioniers van de vervening, in hun kielzog volgden snel de ambachtslieden en de winkeliers.

Doopsgezinde Gemeente
De Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen is ontstaan rond 1600 tijdens de verveningen van Surhuisterveen. Rond 1620 heeft er zeker al een Vermaning (Formanje) gestaan, want de eerste bekende leraar Gabbe Paulus stierf in 1643. De predikanten in latere periodes (zoals. D. Pekelharing) hebben een bijdrage geleverd aan de verbetering van Surhuisterveen. De huidige Vermaning dateert van 1804.

Brethren
Van 1720 tot 1729 heeft er een groep Duitse Doopsgezinden uit Schwar-zenau in Surhuisterveen of omgeving gewoond. Zij lieten zich dopen in een poel te Kortwoude. Van hun verdere verblijf in Surhuister-veen is vrijwel niets bekend. Van Surhuisterveen gingen ze via Rotterdam met het schip ‘Allen’ naar de Verenigde Staten van Amerika. Ze vestigden zich in Pensylvanie en vormden daar de groep ‘Church of Brethren’.

Bron: www.surhuisterveen.com

Wapen van Surhuisterveen

Wapen van Surhuisterveen

Oorsprong/verklaring :
De boven het wapen geplaatste kroon en fleurons geven de grootte van het dorp aan. Het klaverblad wijst op weidegrond in vroegere jaren met de eikel, zijn de het gebruik als veevoer. De twee turven zijn het symbool voor de eerdere vervening en turfafgravingen in deze streek. De blauwe horizontale baan is de Feanster Feart welke vroeger door het dorp liep.
De rode verticale baan stelt de weg voor in vroegere jaren tussen de dorpen Groninger- Opende (prov. Groningen) en Harkema-Opeinde (prov. Friesland). De goud-gele ondergrond wijst op de zandgronden.

Bron: www.ngw.nl


Rohel


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal