digitale kaart friesland  
 
 
 

Twijzel in beeld

 

Welkom in Twijzel

Twijzel is vanouds een typisch streekdorp; pas de laatste jaren is er sprake van enige komvorming. Vroeger heette het dorp Optwizel, hetgeen betekent: "bij de tweesprong". Twijzel is een agrarisch dorp met veel - in verhouding - grote, soms mooie monumentale boerderijen.

Landschappelijk is de omgeving van Twijzel interessant. Ten noorden van de rijksweg is een coulissenlandschap te vinden met de bekende dykswâlen, maar ook talrijke pingo's. Ten zuiden van de rijksweg is een min of meer moerassig terrein binnen laaggelegen weilanden (hier is vroeger turf gestoken) met een unieke vogel- en plantenwereld.

Bron: gemeente Achtkarspelen

Wapen van Twijzel

" In goud een zwarte gaffel, van boven vergezeld van een boekweitkorrel, ter rechterzijde van een rogge-aar en ter linkerzijde van een klaver, alles van groen; een rood hartschil, beladen met een zilveren wezel."

Wapen van Twijzel

Oorsprong/verklaring :
Vroeger heette het dorp Optwizel, hetgeen betekent: "bij de tweesprong". We zien in het dorp Dan ook twee belangrijke wegen uit elkaar lopen. Deze tweesprong wordt door de gaffel weergegeven. Zwart om aan te geven dat de onverharde wegen er door de modder zwart uitzagen (tegenwoordig door het asfalt.) De zandgrond waarop het dorp ligt, wordt aangegeven door het gouden veld. Op het hoge deel, meestal aan de westkant van de weg, was bouwland, waar veel rogge werd verbouwd. Aan de oostkant werd verreweg de meeste grond door weidelanden in beslag genomen. Deze situatie wordt door de rogge-aar rechts en de klaver links in het schild aangegeven. In het schildhoofd is een boekweit-korrel opgenomen, als aandenken aan de pelmolen en de verbouw boekweit. In het rode hartschild vinden we een verwijzing naar de bijnaam van de inwoners van Twijzel; ze werden in de volksmond "wezelingen" genoemd.


Rohel


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal