digitale kaart Boarnsterhim  
 
 
 

Aldeboarn in beeld

 

Welkom in Aldeboarn

Oldeboorn (officieel (Fries): Aldeboarn) is een dorp in de Friese gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim) en telt ongeveer 1480 inwoners.

Het dorp is gelegen aan de weerszijden van het riviertje de Boorne, niet ver van het Leppa Akwadukt, waarbij de autosnelweg A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden toebehoort.

Geschiedenis

Oldeboorn was vanouds een handelsplaats aan de Boorne.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Oldeboorn samen met de dorpen Akkrum, Akmarijp, Nes, Terhorne en Terkaple deel uit van de voormalige gemeente Utingeradeel.

Sinds 1989 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Aldeboarn.

Bron: wikipedia

Rond het jaar 1200 was Aldeboarn, gelegen aan weerszijden van de Boarne, een aanzienlijk handelsplaats. Met het verdwijnen van de middelzee verdwenen echter ook de handelsmogelijkheden voor Aldeboarn. In 1723 werd de toren van de tufstenen kerk uit de 13e eeuw door bliksem verwoest. Om de hoogste toren van Fryslân te krijgen, gingen de "Boarnsters" de tot dan toe hoogste toren, die van Tzum, met een touw meten. Het succes verdween evenwel, toen de Boarnsters een glaasje gingen drinken en de Tzummers een stuk van het touw afsneden. De "Boarnsters" danken hieraan nog de bijnaam "Tuorkemjitters".

De Waag is in 1736 door kerkelijke instanties gebouwd en in 1937 aangekocht door de gemeentelijke overheid. Het gebouw werd onder andere gebruikt als rechtskamer voor de Grietman. Nu is het gebouw gerestaureerd en in gebruik als oudheidskamer.

Aldeboarn heeft de status van beschermd dorpsgezicht. In 1983 is begonnen met de dorpsrenovatie. In 1984 zijn de eerste grote projecten gereed gekomen. De restauratie van de walkanten is aanstaande.

Aldeboarn is wijd en zijd bekend door de jaarlijkse gondelvaart. Al meer dan 50 jaar presteren de "Boarnsters" het om een feeërieke optocht te water te realiseren, waar telkens duizenden toeschouwers van genieten.

Bron: gemeente Boarnsterhim

Wapan van Aldeboarn

in rood een omgewende varkenskop, van boven vergezeld van twee klaverbladen en van onderen van twee eikels en een klaverblad, geplaatst 2 : 1, alles van goud het schild gedekt met de vlekkekroon.

Wapen van Aldeboarn

Dit vlekkewapen komt voor op een steen in de toren van Aldeboarn. Tevens komt het wapen voor op de avondmaalskelk van de grote kerk. Het avondmaalsstel is in 1659 in Leeuwarden gemaakt door Homme Durks en Jan Melchiors.

Bron: gemeente Boarnsterhim 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal