Dearsum in beeld

 

Welkom in Dearsum

Het dorpje Dearsum is al sinds vele eeuwen bewoond. Het is ontstaan aan de Middelzeedijk die vroeger langs de Middelzee liep. Het aantal inwoners bedraagt momenteel 143. Dearsum is gebouwd lang het (grens)vaarwater de Zwette. Eén van de oudste woningen is de waterherberg het "Dearsumer Húske", gebouwd in 1787 en bekend onder de naam "De Reade Hoas". De huidige kerk is gebouwd in de 12e eeuw, daarvoor heeft er waarschijnlijk al een houten kerkje gestaan. De klok in de toren draagt geen opschrift, in de regel zijn dit de alleroudste.

Wapen Dearsum

.

Wapen Dearsum

Omschrijving: in rood drie klaverbladen van zilver, geplaatst 2 : 1. Het wapen staat in de windvaan op het koor van de kerk. Als kleur is het wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem genomen: rood en wit

Bron: gemeente Boarnsterhim

 

 

 

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal