Eagum in beeld

 

Welkom in Eagum

Aegum (officieel (Fries): Eagum) is een dorpje in de Friese gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim).

Het dorpje is met ongeveer 30 inwoners van zes boerderijen en met een oude kerktoren een van de kleinste dorpjes van Friesland.

Geschiedenis

Hoe oud het dorpje Aegum (Eagum) is, is niet bekend, maar gezien de bouwstijl van de oude kerktoren die in het dorpje gelegen is, werd de toren in de 13e eeuw gebouwd. In het begin van de 16e eeuw kreeg de toren een zaal. De kerk zelf was in 1777 zo min geworden, dat de toren afgebroken werd. In 1778 is er een nieuwe gekomen, die in 1838 werd verkocht, om afgebroken te worden, wat in 1856 ook gebeurd is. De toren is wel blijven staan, en is in 1983 wederom gerestaureerd.

Aegum: kerktoren

Aegum kwam voor het eerst voor in de geschiedenis in in 1450, destijds vaak geschreven als Ægum. In 1511 waren in het Register van Aanbring voor het dorpje 6 adressen geregistreerd. Aegum lag aan het Wargaastermeer en de visserij was dan ook een belangrijke bron van inkomsten. Maar in 1634 werd het meer drooggemaakt door Paulus Jansz Cley en Wilhelm Cley. Die twee werden later in de kerk begraven. Aegum heeft ook zonder de visserij bestaan, en in de 17e en 18e eeuw had Aegum negen boederijen.In de 20e eeuw was het aantal ongeveer wederom rond de vijf, waarvan op de meeste plaatsen niet meer bewoond wordt.

Bestuurlijk maakte Aegum tot de gemeentelijke herindeling in 1984 deel uit van de gemeente Idaarderadeel, die toen samen met Rauwerderhem en een groot deel van Utingeradeel opgegaan is in de nieuwe gemeente Boornsterhem. Sinds januari 1989 is de officiële naam van het dorpje het Friestalige Eagum.

Bron: wikipedia

Wapen van Eagum

in zilver een rood plompeblad met een schildhoofd van groen beladen met drie gouden geverfde hanepoten.

Wapen van Eagum

Volgens de traditie ligt het middelpunt van Fryslân en daarmee van de hele wereld drie hanestappen van de toren van Eagum.

Bron: gemeente Boarnsterhim 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal