digitale kaart Boarnsterhim  
 
 
 

Flansum in beeld

 

Welkom in Flansum

Flansum (Fries: Flânsum) is een buurtschap bij Rauwerd (Raerd) in de Friese gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim).

Het buurtschap ligt als verspreide boerderijen in een terpengebied van oude Middelzee, tussen de dorpen Rauwerd (Raerd), Irnsum (Jirnsum) en Poppingawier (Poppenwier).

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal