digitale kaart Boarnsterhim  
 
 
 

Grou in beeld

 

Welkom in Grou

 

Grou, de hoofdplaats van de gemeente Boarnsterhim, telt 5618 inwoners. Het oude gedeelte is een typisch waterdorp, gelegen op een terp die omstreeks het jaar 1000 werd verhoogd. Vanuit een dorp van vissers en schippers is Grou uitgegroeid tot een welvarend dorp met industrie, vele kleine bedrijven gericht op de watersport, recreatie en forensen. Grou is tevens het centrum van Friese, culturele activiteiten.

Rond het Sint Piterfeest op 21 februari (in plaats van Sinterklaas) is een traditie opgebouwd met Friese sprookjes, uitgifte van boekjes en grammofoonplaten. De Krite Grou ontplooit vele activiteiten op cultureel gebied. De Stifting Grou tracht elementen van het oude Grou te bewaren.
De Sint Piterkerk met zadeldaktoren (12e eeuw) is karakteristiek, evenals het raadhuis, een ontwerp van de architect Kropholler en versierd met beeldhouwwerken van Tjipke Visser en Pier Pander en vele spreuken. In het raadhuis is het museum "De Trije Gritenijen" gevestigd. Bij de ingang van het Wilhelminapark staat een borstbeeld van Dr. Eeltsje Halbertsma, bekende Grouster dorpsdokter, dichter en schrijver. Samen met zijn broer Joast, dominee te Deventer, schreef hij het bekende boek "Rimen en Teltsjes", een verzameling van Friese gedichten en verhalen. De oude dorpskern van Grou is beschermd dorpsgezicht.

's Zomers staat in Grou de zeilsport centraal. Zeilwedstrijden worden georganiseerd door de Koninklijke Zeilvereniging "Oostergoo", Koninklijke Watersportvereniging "Frisia" en de vereniging Grouwster Watersport "GWS". Zeer bekend is de GWS-schouw. Het grootste evenement is ongetwijfeld het jaarlijkse Skûtsjesilen. De eerste wedstrijd van de competitie om het kampioenschap tussen de 14 skûtsjes van de SKS wordt traditioneel in Grou gehouden.

Bron: gemeente Boarnsterhim

Wapen van Grou

In blauw twee zwemmende gouden vissen boven elkaar, de bovenste omgewend, het schild gedekt met de vlekkekroon. Het oudste bekende wapen van Grou staat op de bodebus van het begrafenisgilde (It Alde Gild). Uit een rekening blijkt dat in 1776 deze bodebus is geleverd dor de Leeuwarder zilversmid Wybe Dominecus.
Wapen van Grou

 

Oorsprong/verklaring :
De vissen duiden op de vroegere bestaansbron van de Grousters, de binnenvisserij. De blauwe kleur is die van het water, veel aanwezig in dit gebied.

Bron: Gemeente Boarnsterhim en www.ngw.nl

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal