digitale kaart Boarnsterhim  
 
 
 

Idaerd in beeld

 

Welkom in Idaerd

Idaard (officieel (Fries): Idaerd) is een dorp in de Friese gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim).

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Idaard deel uit van de voormalige gemeente Idaarderadeel, waarbij Grouw de hoofdplaats was. Sinds 1989 is de officiële naam het Friestalige Idaerd.

Idaerd is een landelijk dorpje met ruim 100 inwoners in hartje Fryslân. In de middeleeuwen was dit dorpje, waarvan de naam is afgeleid van Lede of Eda, hetgeen betekent terp of wier van lede, de hoofdplaats van de grietenij Edawerderadeel. Deze naam leefde voort in de naam van de voormalige gemeente Idaarderadeel. Verder is van het verleden weinig overgebleven, want Friesmastate, de residentie van de Grietman, werd in 1882 afgebroken. Het goudleren behang uit de state bevindt zich nu in het museum het Princessehof in Leeuwarden.

Wat nog wel is overgebleven is de kerk uit 1774, waarin zes gebrandschilderde ramen, met een zadeldaktoren uit de 15e eeuw. Kerk en toren zijn in 1982 gerestaureerd.

Bron: gemeente Boarnsterhim

Wapen van Idaerd

:I in zilver twee rode rozen.

II in blauw een zwemmende zwaan van zilver.

Het dorpswapen is een combinatie van de familiewapens van de familie Van Scheltinga (twee rode rozen) en de familie Friesma (witte zwaan). Beide families hebben jaren op Friesma state gewoond.

Wapen van Idaerd

Bron: gemeente Boarnsterhim 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal