Poppenwier in beeld

 

Welkom in Poppenwier

Poppenwier is een terpdorp met 185 inwoners. Het moet al een heel oud dorp zijn, bij opgravingen in de terpen rondom het dorp zijn scherven gevonden van aardewerk uit de eerste tot de twaalfde eeuw. De nederzetting heette toen nog geen Poppenwier, want plaatsnamen kwamen er pas in de veertiende eeuw. De naam Poppenwier is waarschijnlijk afgeleid van de mansnaam "Poppe" en "wier" betekent terp. In Poppenwier staan twee kerken: de mooie karakteristieke voormalige Hervormde Kerk, gebouwd in 1860 (op de plaats van de vroegere Rooms Katholieke "Heilige Nicolaaskerk".

De kerk is sinds de restauratie in 1986 in gebruik als aula. De kerk bezit een uniek "Hugenoten uurwerk" uit 1578, als ook een mooie preekstoel uit 1700. De tweede kerk is de Doopsgezinde Schuilkerk, een onopvallende Vermaning zonder toren. Het gebouw in pas grondig opgeknapt en bestaat inmiddels meer dan 150 jaar.

In 1478 werd even ten noorden van Poppenwier een klooster gesticht, "Engwert" genaamd, een nonnenklooster der grauwe begijnen. Van het klooster is niets meer over. In 1988 werd Poppenwier als beschermd dorpsgebied aangewezen.

Bekend in Fryslân is het zogenaamde Poppenwierster korfbal, een spel gespeeld op een veld van 32 vakken van 4 bij 4 meter door 2 zestientallen, een rij mannen tegenover een rij vrouwen. Het zal omstreeks 1925 geweest zijn dat het spel is bedacht. Er wordt een kwartier gespeeld, 7 minuten op de ene helft en 7 minuten op de andere helft. De opzet van het spel was dat het door iedereen, jong en oud, gespeeld moet kunnen worden en het blijkt na 75 jaar nog steeds dat dit mogelijk is: het spel wordt altijd tijdens de "Poppenwierster merke" gespeeld.

Wapen Poppenwier

.

Wapen Poppenwier

 

Omschrijving: in rood twee rozen en een lelie, geplaatst 2 : 1, alles van goud. Poppenwier was voorheen bekend door het geslacht Albada. Thans is er nog het Albadaleen. Het wapen is een variatie op het familiewapen. Bron: gemeente boarnsterhim

 

 

 

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal