Raerd in beeld

 

Welkom in Raerd

Raerd is een oud terpdorp dat ligt tussen Leeuwarden en Sneek. Het dorp telt ± 600 inwoners. Raerd heeft een prachtige dorpskern die bestaat uit de hoger gelegen kerk, een plein met daaraan gevestigd het oude gemeentehuis en het deels in oude stijl gerenoveerde dorpshuis.
Daarnaast staat het dorp bekend om haar "poarte", de oude poort waarachter vroeger de Jongemastate stond. Op deze plek bevindt zich nu een park waarin stinzenplanten staan. Dit park is in het beheer van het Fryske Gea en is met uitzondering van het broedseizoen vrij toegankelijk voor publiek. Verder zijn er in het park vele roekenesten te vinden en het ziet er soms letterlijk zwart van de roeken. Hieraan dankt de bevolking haar bijnaam: De Raerder Roeken.

Raerd is tevens het begin/eindpunt van de wandelroute langs de oude slachtedijk. Deze wandelroute kreeg in het jaar 2000 bekendheid onder de naam slachtemarathon, een wandelroute van 42,6 kilometer die loopt tussen Easterbierrum en Raerd. Aan deze wandelroute namen toen 8000 mensen deel en was een groots opgezet gebeuren. Dit gebeuren zal om de 4 jaar herhaald worden.

Verder wordt Raerd bezocht door vele fietsers want het ligt in een omgeving van waaruit men prachtige fietstochten kan maken. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven en de meeste inwoners zijn dan ook lid van een of meerdere (sport)vereniging(en). Kortom een mooi terpdorp, met een gezonde "friese" mentaliteit, waarin de meeste inwoners en bezoekers zich thuis voelen.

Bron: www.reard.com

Wapen van Reard

.

Wapen Reard

 

Omschrijving: In rood een balk van zilver, beladen met drie rode rozen. Als basis diende het wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem, aangevuld met de rozen uit het wapen van de familie Jongema, die op Jongemastate woonden.

Bron:Gemeente boarnsterhim

 

 

 

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal