digitale kaart Boarnsterhim  
 
 
 

Reduzum in beeld

 

Welkom in Reduzum

Reduzum (voorheen Rorthahusum, Rauwerdahuizum, Roordahuizum) is als terpdorp ontstaan aan de boorden van de vroeger Middelzee. Heel bekend was het dorp van veehouders en boerenfeinten om het Grand hotel "De Trije Romers" langs de weg van Leeuwarden naar Sneek. Nog drukker met dilligences werd het daar toen deze weg iets werd omgelegd naar de tegenwoordige Snekerhoek en vandaar werd doorgetrokken naar Zwolle. Door de centrale ligging en de sterke betrokkenheid van het dorp met de boerenstand werd in dit hotel in 1879 het Fries Rundvee Stamboek alsmede het Fries Paarden Stamboek opgericht.

Het oudste gebouw in het dorp is de Nederlands Hervormde Kerk uit de 15e eeuw, misschien ontstaan als huiskapel bij het stamhuis van het geslacht Aytta. De kerk en de veel nieuwere toren (1878) zijn in 1983 gerestaureerd. Grote bekendheid kreeg het dorp in 1906 toen de sociaal erg bewogen dominee Benjamin Boers hier als predikant stond. Hij was een hartstochtelijk strijder voor de verheffing van de arbeidersklasse en voor de geheelonthouding. Door de geheelonthouders in dit voorheen rode, blauwe dorp werd, mede op zijn voorspraak, in die tijd het ook nu nog zeer bekende chauffeurscafé aan de Overijsselsestraatweg gesticht, de Blauwe Tent.

Wapen van Reduzum

in blauw een korenschoof van goud van boven vergezeld van twee sterren van goud, waartussen een omgekeerde wassenaar van zilver. De korenschoof is genomen uit het wapen van Viglius van Aydta, de enige Vliesridder in Friesland. De sterren en de wassenaar komen uit het wapen van de familie Bootsma. In de memoires van Hepkema wordt gesproken over een dorpswapen. Bij onderzoek is gebleken dat dit het Grietenijwapen moet zijn geweest, gehouden door een vergulde leeuw.


Wapen van Reduzum

 

Bron: gemeente Boarnsterhim

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal