Sibrandabuorren in beeld

 

Welkom in Sibrandabuorren

Sibrandabuorren met zijn mooie, karakteristieke brug uit 1865 ligt in het hart van "De Lege Geaën". Hoewel lang geleden Sibrandabuorren het kleinste dorp in deze streek was, schommelt het inwoneraantal reeds jaren rond de 400. het dorp ligt in een waterrijk gebied. Er is een verbinding met de Sneeker Oudvaart, waardoor kleine pleziervaart mogelijk is. Er zijn ook kanoroutes uitgestippeld die door Sibrandabuorren leiden.

Eén van de karakteristieke gebouwen in het dorp is de voormalige zuivelfabriek, gesticht in 1891. Deze fabriek, genaamd "De Lege Geaën", bood aan vele mensen werk. In 1975 is door reorganisatie de fabriek gesloten. Een ander beeldbepalend gebouw is de Nederlands Hervormde Kerk. Vlakbij de kerk is een café, waar de dorst gelest kan worden. In Sibrandabuorren staat een sporthal welke een regiofunctie voor de omliggende dorpen heeft. Het dorp kent een rijk verenigingsleven, een aantal in samenwerking met de omliggende dorpen.

Wapen Sibrandabuorren

Wapen Sibrandabuorren

 

Omschrijving: in rood een balk van zilver, beladen met drie groene klaverbladeren. De grondvorm is evenals bij de dorpen Rauwerd en Jirnsum het wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem. De groene klavers geven de groene weilanden weer.

Bron: gemeente Boarnsterhim

 

 

 

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal