Tersoal in beeld

 

Welkom in Tersoal

Geschiedenis Tersoal

In 1333 is het voor het eerst dat de naam Zole (Terzool) voorkomt. De naam komt samen met die van Zibrandaburghe (Sijbrandaburen) voor op een rekening van een Utrechtse wijbisschop uit 1333 toen in beide kerken een altaar werd gewijd. Er stond hier dus al een kerk in de 14e eeuw.

Op oude kaarten wordt de naam Soel ook gebruikt. In eerdere eeuwen was hier al bewoning. De naam Rauwerderhem herinnert aan de hem, de binnenpolder, die in de 12 eeuw werd aangelegd. Uit vondsten van ,,diggels" blijkt dat er al mensen woonden op terpen tussen de Ie en 12e eeuw. Van die tijden weten we eigenlijk niets over Tersoal. De dorpjes Poppingawier, Terzool en Sijbrandaburen lagen vrij geisoleerd op een oude stroomrug van de Middelzee. Alleen bereikbaar per schip of langs oude voetpaden. (Van een doorgaande weg is pas in 1866 sprake.)

Bron: www.tersoal.tk

Tersoal nu:

Een dorp met 310 inwoners, gelegen in het gebied de "Lege Geaën". In de zestiger jaren is het uiterlijk van het dorp door de ruilverkaveling Sneeker Oudvaart sterk veranderd. Vaarten en bruggetjes zijn verdwenen, maar de gemoedelijke sfeer in het dorp bleef.

Centraal in het dorp staat de Nederlands Hervormde kerk met zijn middeleeuwse zadeldaktoren. Aan de Westerein staat de Gereformeerde kerk. Tersoal is beslist geen stil en vergrijsd dorp. Het verenigingsleven bloeit en er zijn veel kinderen. Tersoal heeft al 75 jaar een fijne school. Eén van de middelen van bestaan is nog steeds het agrarisch bedrijf, in het bijzonder de veeteelt. De vereniging voor dorpsbelangen, waarvan bijna elk huishouden lid is, zorgt ervoor dat het dorp "fan trije rapen en in koal" leefbaar blijft.

Bron: Gemeente Boarnsterhim

Wapen Tersoal

 

Omschrijving: in rood drie gouden rapen en een kool van zilver, geplaatst 1 : 2 : 1. Reeds lang bestaat het volksrijmpje "trije rapen en in koal dat is it wapen fan Tersoal". Bij navraag blijkt het nog onder de bevolking te leven en niet als spot ervaren.

Bron: gemeente Boarnsterhim

 

 

 

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal