digitale kaart Boarnsterhim  
 
 
 

Warstiens in beeld

 

Welkom in Warstiens

Warstiens is een klein dorpje aan het water, het heeft 37 inwoners. Het dorp wordt gescheiden door een brede vaart, "Het Langdeel". Aan de oostkant van dit water bevinden zich landerijen met enkele boerderijen, aan de westkant ligt de terp, waarop in tegenstelling tot wat gebruikelijke is, de toren aan de oostzijde van de kerk staat. De middeleeuwse luidklok (Cecilliaklok) die één van de oudste in Fryslân moet zijn (1252) is terecht gekomen in het Nationaal Beiaard Museum in Asten. Maar ook nu nog kan men minimaal twee keer per dag de klok horen luiden. Om 08.00 en om 16.00 uur wordt nog steeds de uit 1607 daterende en in 1882 aangeschafte klok geluid.

Wapen van Warstiens

in blauw een balk van zilver, van boven en van onderen vergezeld van een klaverblad van goud. De witte baan in het blauwe veld is het Langdeel dat het dorp doormidden snijdt. De kleuren zijn ontleend aan het wapen van de voormalige gemeente Idaarderadeel. De klavers geven het agrarische karakter weer.Wapen van Warstiens

Bron: gemeente Boarnsterhim 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal