't ald slot

In de zomer van 1989 is de Stichting "Ald Slot" opgericht. De Stichting heeft tot doel het Ald Slot aan de Ald Slotwei te Wergea in gerestaureerde staat te behouden. In het Ald Slot, waarin een museum gevestigd is, worden ook andere activiteiten georganiseerd.

Te gast in het museum.

Pronken met andermans veren? Dat mag geen belemmering zijn. Veel toeristen hebben ontdekt dat cultuurhistorie en landelijk schoon, gecombineerd met een gastvrije ontvangst, de ingrediënten zijn om u of uw gasten, in welke relatie dan ook, een korte tijd aangenaam te verrassen in ons smaakvol stijlkamer-museum.

Een ontvangst in onze koffiekelder/expositieruimte van het museum kan variëren van het genieten van een kop koffie met een 'Fryske' traktatie in combinatie met een persoonlijke rondleiding, tot aan een op maat uitgewerkt programma. Workshops van een halve dag m.b.t. tekenen, schilderen of glasbewerken behoren tot de mogelijkheden.

Ook het vieren van kinderverjaardagen of oud-Hollandse/Fryske spelmiddagen verzorgen wij. Informatie hierover verstrekken wij u graag. Telefonisch een afspraak maken is noodzakelijk. Het huidige pand waarin het museum gevestigd is, is aan het eind van de 18de eeuw oorspronkelijk gebouwd als boerderij. Tijdens de bouw zijn veel materialen gebruikt die afkomstig zijn van de sloop van de stins, die er tot 1782 gestaan heeft.

De grote schuur aan de rechterzijde van het pand is helaas omstreeks 1900 gesloopt. In het museum zijn stijlkamers uit de 18de en 19de eeuw te bezichtigen. In de aanbouw aan de rechterkant van het hoofdgebouw kunt u het interieur zien van een 17de-eeuwse arbeiderswoning. In het souterrain bevinden zich vier vitrines en twee expositieruimtes. De tuin die momenteel wordt aangelegd, wordt genoemd in het bekende boek 'Afke's Tiental' van de schrijfster Nynke van Hichtum. Het museum is o.a. opgenomen in een monumentenroute van Staten en saten in Friesland. Het museum biedt u de mogelijkheid om in groepsverband gebruik te maken van diverse arrangementen.

Bron: Toeristische informatie Wergea / Warga


 

 
           
Copyright © 2006 Friesland digitaal