Wergea in beeld

 

Welkom in Wergea

Geschiedenis Wergea

Het kruisdorp Wergea, met zijn beschermd dorpsgezicht, telt 1691 inwoners. De Wergeasters worden in de volksmond ook wel "brêgebidlers" genoemd, een naam die ze te danken hebben aan het heffen van tol bij de vele bruggen die het dorp vroeger bezat. Het dorp heeft in zijn twee vrijwel identieke kerktorens, daterend uit de tweede helft van de vorige eeuw. een reeds van verre te onderscheiden herkenningspunt. De laatste jaren zijn de krachten gebundeld om deze beide torens voor het heden en de toekomst veilig te stellen. Met succes.

Voor de ontwikkeling van Wergea is de zuivelindustrie in het verleden van groot belang geweest. Hier werd in 1886 de eerste coöperatieve zuivelfabriek van Nederland gesticht. Vooral na de tweede wereldoorlog kwam de fabriek tot grote bloei. Het is erg jammer dat de fabriek sinds 1994 is gesloten. Veel Wergeasters immers, vonden werk op de fabriek. Inmiddels zijn de terreinen en gebouwen verkocht aan een aantal bedrijven, waarmee de werkgelegenheid in Wergea weer in de lift zit.


Wergea is ook bekend geworden door de schrijfster Nienke van Hichtum, die het boek Afkes Tiental heeft geschreven. Een beeldhouwwerk, voorstellende het kinderrijke gezin van Sjoerd en Harmke Feenstra-Tuinstra, dat als voorbeeld diende voor het boek, is in het centrum te vinden.

Wapen Wergea

Wapen Wergea

 

Omschrijving: in zilver een gegolfde blauwe balk van blauw beladen met een schaats van goud. Van boven vergezeld van twee rode raderwielen en van onderen van drie rode vissen, geplaatst 2 : 1. Het wapen is mede geïnspireerd dor het embleem van de vereniging "Ald en Nij Wergea". De blauwe gegolfde baan is de vaart dwars door het dorp met daarop de schaats als herinnering aan de schaatsenfabriek. De raderen symboliseren de industrie, die in de vorm van zuivelfabriek en later Frico in het dorp een belangrijke vorm van werkgelegenheid was. De rode vissen zijn de drie drooggemalen polders.

Bron: gemeente Boarnsterhim

 

 

 

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal