Broeksterwoude in beeld

 

Welkom in Broeksterwoude

Broeksterwoude is een dorp in de Friese gemeente Dantumadeel. Er wonen 1.276 mensen. Broeksterwoude werd in 1964 een zelfstandig dorp, daarvoor was het een buurtschap onder het voormalige dorp Akkerwoude onder de naam Broek onder Akkerwoude en/of Akkerwoudsterbroek.

Het dorp is gebouwd op af- en uitgeveende grond. "Broek" betekent "moerassig land". Het hele gebied tussen de voormalige dorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude stond vroeger bekend als "(De) Broek". Thans zijn er westelijk van Broeksterwoude, richting Veenwouden, nog steeds veenlandschappen aan te treffen, denk daarbij aan Het Buitenveld. Naarmate men oostelijker van Broeksterwoude komt, veranderd het landschap steeds meer in zandgronden, denk daarbij aan De Zandhorst nabij Driesum. Het dorp ligt op de grens van de Dokkumer Wouden.

Vandaag de dag beschikt Broeksterwoude over een basisschool, twee kerkgebouwen, een dorpshuis en diverse andere kleinere voorzieningen. Ondanks dat is het dorp voor vele zaken aangewezen op plaatsen als Damwoude, Dokkum of Zwaagwesteinde.

Bron: wikipedia

Wapen van Broeksterwoude

Het volgende dorpswapen is bekend :
" in goud een uit de onderrand van het schild oprijzende, gestileerde elzenboom met vijf bladeren, twee ter weerszijden van de stam en een op de top; tussen de onderste bladeren, ter weerszijden van de stam, een takje met twee z.g. meeldraadkatjes en tussen de bovenste bladeren en ter weerszijden van het bovenste blad, een takje met drie elzenproppen, alles van groen; de boom in de schildhoeken vergezeld van een blauwe cichoreibloem; een golvende schildvoet van zes gegolfde stukken van zwart, goud, blauw, goud, zwart en goud, waarbij de zwarte balken over de groene stam gaan en de overige balken achter de stam langsgaan."

Wapen Broeksterwoude

Oorsprong/verklaring :
Het dorp is ontstaan op af- en uitgeveende grond en was oorspronkelijk een buurtschap onder het voormalige dorp Akkerwoude, de "Ikkerwâldsterbroek". Het is sinds 1964 een zelfstandig dorp. Broek betekent moerassig land, waar zowel de zwarte als de grauwe of grijze els veel voorkomt. In het wapen is een gestileerde vorm van de grauwe els opgenomen, als verwijzing naar het tweede deel in de dorpsnaam.
De drassige grond - broek - wordt weergegeven door de schildvoet, waarbij de zwarte balken verwijzen naar het veen en de blauwe balk voor de Broekstervaart staat.
Het gouden schild symboliseert de zandgrond, terwijl de, in de schildhoeken opgenomen, cichoreibloemen een verwijzing vormen naar de voormalige teelt en verwerking van cichorei.

Bron: www.ngw.nl

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal