De Valom in beeld

 

Welkom in De Valom

De Valom (Fries: De Falom) is een dorp in de Friese gemeente Dantumadeel. Er wonen 262 mensen (26 augustus 2005).

De Valom is in de 16e eeuw ontstaan als Veenkolonie, een nederzetting voor veenarbeiders. Er werd een vaart, de Valomstervaart, gegraven om het afgegraven turf af te voeren. De vaart diende tevens om overtollig water af te voeren. Om tegen te gaan dat er zout water, dat in het gebied dat zich ten oosten van De Valom bevond, door deze vaart in de grond zou doordringen werden er plannen gemaakt om een sluis in de vaart te maken. Wegens geldgebrek kwam deze er niet, wel werd er een overtoom oftewel een valom aangelegd: een constructie om een schip over land van de ene vaarweg in de andere te trekken. Zo werd het zoete en het zoute water gescheiden gehouden. Hieraan dankt De Valom zijn naam.

Sinds 1964 is De Valom een zelfstandig dorp, daarvoor was het een buurtschap van het voormalige dorp Murmerwoude.

Bron: wikipedia

Wapen van De Valom

" Gedeeld van goud en blauw, over alles heen een golvende keper van blauw in het goud en van zilver in het blauw, beladen met twee naar elkaar toegewende vissen, geplaatst in de richting van de keper, van zilver in het blauw en van blauw in het zilver; de keper in het schildhoofd van een blauwe cichoreibloem en een zilveren penning, en in de schildvoet van een turf van blauw in het goud en van zilver in het blauw."

Wapen van De Valom

De gedeelde keper, die de vaart, de valom en het zoute en zoute water voorstelt; De vissen vormen een verwijzing naar de eens zo belangrijke visserij, terwijl de cichoreibloem in het schildhoofd (eigenlijk een streeksymbool) een verwijzing is naar de oorspronkelijke cichoreiteelt in deze omstreken. De zilveren penning verwijst naar het tolhuis en herberg, welke een belangrijke pleisterplaats bij de brug was. De vervening wordt natuurlijk door de turf in de schildvoet weergegeven. Normaal wordt een turf in een wapen meestal als zwart (soms goud of zilver) blokje, doch hier is gekozen voor blauw en zilver. Het blauw geeft hierbij aan dat de turf uit het water wordt gebaggerd, terwijl het zilveren deel wijst op het hoge zoutgehalte van de turf uit deze gebieden.

Bron: www.ngw.nl 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal