Driesum in beeld

 

Welkom in Driesum

Driesum (Fries: Driezum) is een dorp met 953 inwoners (26 augustus 2005) in de Friese gemeente Dantumadeel. Het dorp is het meest oostelijke van de Dokkermer Wouden. Aan de westkant van Driesum ligt het tweelingdorp Wouterswoude, waarmee Driesum een aantal verenigingen deelt.

Aan de oostkant van Driesum ligt het buurtschap Oostwoude. Tussen Driesum en Oostwoude ligt Rinsma State, van ouds een adellijke state die van de baronnen van Sytzama was. Eén van hen, Douwe Jan Vincent, werd in 1851 de eerste burgemeester van Dantumadeel. Tussen 1971 en 1999 was de state het gemeentehuis van Dantumadeel. Om Rinsma State ligt een park, beter bekend als het Driezumer Bos.

Achter Rinsma State is in 1972 het baggerdepot Petsleat/Swemmer aangelegd. Dit baggerdepot is in 1985 omgevormd tot recreatie- en natuurterrein "Rinsma pôlle".

Een kleine twee kilometer ten noorden van Driesum ligt de Driezumer Terp. Op de terp stond de Canter State, die in de 19e eeuw afgebrand is. Ook de terp is voor het grootste gedeelte afgegraven.

Van Driesum loopt de Driezumervaart naar het Driezumermeer, en later langs de Driezumer terp naar het Dokkumer Diep.

Bron: wikipedia

Wapen van Driesum

" In groen vier wortels in natuurlijke kleur, geplaatst volgens een kruis, met de punten naar elkaar toe, in het eerste kwartier vergezeld van een roos van zilver, gepunt en geknopt van goud; een schildzoom doorsneden van zwart en goud."

Wapen van Driesum

Oorsprong/verklaring :
Zoals ook bij de wapens van de buurdorpen het geval is, kan ook uit het wapen van Driesum de bodemtoestand afgelezen worden. De zwart - gouden schildzoom duidt de overgang aan tussen zand en klei, terwijl het groene veld aangeeft dat het dorp in een groene omgeving van elzen-singels en weilanden ligt. In het groen zijn vier wortels (in natuurlijke - oranje - kleur) opgenomen als symbool voor het verbouwen en venten hiervan. Voor het getal vier en de vorm van de plaatsing van de wortels is gekozen als verwijzing naar de vier invalswegen van het dorp. De roos is afkomstig uit het wapen van de familie Van Sytzama, als herinnering aan de belangrijke functie van deze familie voor de omgeving.

Bron: www.ngw.nl 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal