Rinsumergeest in beeld

 

Welkom in Rinsumergeest

Geschiedenis Rinsumergeest

Rinsumageest is een dorp met een rijke geschiedenis. Voor het eerst wordt het dorp genoemd om 800 n. Chr. , het heet dan "Ringesheim". Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van het oud-friese begrip "hring", wat een slingerend watertje is. Waarschijnlijk was er reeds ver voor die tijd een nederzetting, geologisch was het zeer gunstig hier te vertoeven; het dorp ligt op het eind van een zandrug te midden van klei en veen.

De naam "Rinsumageest"

Voor het eerst wordt het dorp genoemd om 800 n. Chr. , het heet dan "Ringesheim". Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van het oud-friese begrip "hring", wat een slingerend watertje is. Nog steeds slingert het riviertje de Murk door het dorp. In de 13e eeuw komen we voor het eerst de naam "Rinsumageest" tegen.

Rinsumageest was tot 1880 een van de belangrijkste dorpen van gemeente Dantumadeel, het was tot die tijd de hoofdplaats van de gemeente. Hierboven ziet u het gemeentehuis oftewel "het rechthuis". Op deze plaats, toen herberg "Het Wapen van Dantumadeel" kwamen de Grietenij-bestuurders om te vergaderen. Rinsumageest heeft altijd al een voornaam voorkomen gehad; hier woonden de adellijke Tjaarda's, de Juckema's (of Juwsma's), de Eijsinga's en de Aylva's in hun state's.

Bron: www.rinsumergeest.com

Wapen Rinsumageest

" In goud een groene dwarsbalk, beladen met een gouden ganzeveer; de balk van boven en van onder vergezeld van twee rode, burchten, geopend van het veld."

Wapen van Rinsumageest

Oorsprong/verklaring :
Rinsumageest is een dorp met veel groen en bekend om zijn vier adellijke huizen, die hier vroeger hebben gestaan. In een van deze huizen, Tjaarda-state, is de bekende kroniekschrijver Worp van Thabor geboren. Het gouden veld verwijst naar het tweede deel in de dorpsnaam; "geest" (of gaast), dat hoge, zandige grond betekent.

Bron: www.ngw.nl

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal