Roodkerk in beeld

 

Welkom in Roodkerk

Roodkerk (Fries: Readtsjerk) is een dorp in de Friese gemeente Dantumadeel.

Roodkerk ontstaan uit de buurtschap "De Weerburen", het landhuis "De Healbird", en de boerderij "De Seijewier". In vroeger tijden stond in Roodkerk een State: de "Siccama State". De state is voor 1700 gesloopt.

Bron: wikipedia

Wapen van Roodkerk

" In blauw een zilveren kerk met zadeldaktoren, kerk en toren met een rood dak en een zilveren kruis op de toren."

Wapen van Roodkerk

Oorsprong/verklaring :
Het wapen van Roodkerk is in dezelfde tijd (1977) ontstaan als de wapens van de buurdorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij de registratie van alle dorpswapens van die gemeente in 1984, bleef het wapen van Rood-kerk buiten beschouwing, daar dit dorp in de buurgemeente Dantumadeel ligt (zij het slechts vlak over de grens). Daar bleek dat de bewoners wel degelijk wapen (en vlag) gebruikten, is besloten dit wapen alsnog vast te leggen. De oorsprong van dit wapen zou een oud, bestaand wapen zijn geweest (in goud een rode kapel met een spits torentje), doch de bron hiervan is nooit achterhaald, zodat de Fryske Rie foar Heraldyk met dit ontwerp is gekomen.

Bron: www.ngw.nl 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal