Sijbrandahuis in beeld

 

Welkom in Sijbrandahuis

Sijbrandahuis (Fries: Sibrandahûs) is een buurtschap in de Friese gemeente Dantumadeel. Er wonen 57 inwoners (peildatum 26 augustus 2005). Het is daarmee de kleinste kern van de gemeente Dantumadeel.

Centraal in het dorp staat het 13e eeuwse kerkje, bekend als de "Kloosterkapel Sijbrandahuis". Dit kerkje is, naar men vermoed, ontstaan als uithof van het klooster Klaarkamp bij Rinsumageest. In het koor van het kerkje bevindt zich de grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch.

Bron: wikipedia

Kloosterkapel - Sijbrandahuis

Het Kerkje dateert uit de dertiende eeuw en was waarschijnlijk een uithof van het klooster Claercamp
bij Rinsumageest. Na de restauratie in 1977 is het nog een aantal jaren in gebruik geweest als kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Rinsumageest/Sijbrandahuis. Tegenwoordig is het kerkje eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en is wijd en zijd bekend onder de naam Kloosterkapel Sijbrandahuis.

Bron: www.kloosterkapel-sijbrandahuis.nl
Wapen van Sijbrandahuis

" Kepervormig doorsneden: a. van goud, beladen met een afgerukte omgewende zwarte adelaarskop en een rode, afgerukte leeuwenkop; b. van rood, beladen met een zilveren zwaard met gouden gevest, met de punt omhoog, met bovenop de punt een en ter weerszijden vijf gouden vlammen, uitgaande van het zwaard."

Wapen van Sijbrandahuis

De naam van het dorp is afgeleid van de naam Sijbrand en het woord huis. Sijbrand is een samenstelling van het Germaanse "sig", (zege of over-winning), en "brand", dat (vlammend) zwaard betekent. De naam betekent dus ongeveer "(vlammend) zwaard der overwinning" In dorpskerk uit de 13de eeuw, gebouwd van zware rode baksteen, is onder het koor een grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch. In het bovenste deel van het wapen zijn de kleuren en elementen uit het wapen van deze familie te vinden, terwijl in het onderste deel het rood naar de rode bak-steen van de kerk verwijst. Het vlammende zwaard symboliseert de naam "Sijbrand" , terwijl de kepersgewijze doorsnijding, als vorm van het dak van een huis, het tweede gedeelte van de dorpsnaam weergeeft .

Bron: www.ngw.nl 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal