Veenwouden in beeld

 

Welkom in Veenwouden

Veenwouden (Fries: Feanwâlden) is een dorp in de gemeente Dantumadeel in de provincie Friesland. Het dorp telt circa 3900 inwoners en is gelegen aan de spoorlijn Leeuwarden-Groningen, tussen de dorpen Hardegarijp en Zwaagwesteinde.

Midden in het dorp staat de de enig overgebleven stenen verdedigingstoren in Friesland: de Schierstins uit 1100.

Bron: wikipedia

Wapen van Veenwouden

"In goud een toren van keel, gedakt van azuur, met een gesloten poort en vijf vensters, in de bovenste schildhoeken vergezeld van een elzenblad van sinopel; en een schildvoet geschaakt van zilver en sabel van vijf rijen van zeven balken"

Wapen van Veenwouden

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is gebaseerd op de naam van het dorp. De schildvoet verwijst naar het veen (net zoals eertijds in de voormalige wapens van de veenpolders). De burcht staat voor de bekende schierstins. De elzenbladen staan voor de Friese wouden in dit gedeelte van Oostergo in de overgang naar veengebieden aan de noordkant van het dorp. Voor het aantal twee is gekozen, daar Veenwouden is samengesteld uit de vroegere dorpjes Eslawald en St. Johanneswald. Het geheel in de kleuren van het gemeentewapen.

Bron: www.ngw.nl

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal