Wouterswoude in beeld

 

Welkom in Wouterswoude

Wouterswoude (Fries: Wâlterswâld) is een dorp in de Friese gemeente Dantumadeel. Er wonen 1108 mensen (peildatum 26 augustus 2005).

Het "tweeling-dorp" van Wouterswoude is Driesum. Wouterswoude deelt verenigingen en kerken met Driesum. Het gezamenlijke dorpshuis, "De Nije Warf" staat in Wouterswoude.

Bron: wikipedia

Wapen van Wouterswoude

" Doorsneden in drieën, van groen, goud en zwart; het groen beladen met een omgekeerde wassenaar van zilver, het goud met twee cichoreibloemen van blauw, en het zwart met een gouden eikel.."

Wapen van Wouterswoude

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is gebaseerd op de opbouw van de grondlagen ter plaatse. Het groen met de zilveren wassenaar verwijst naar het gebied waarin het dorp is gelegen, de "Dokkumerwouden", terwijl het goud voor de zandlaag staat. Hierin zijn, weer als streeksymbool, twee cichoreibloemen opgenomen, als herinnering aan de cichoreifabriek, twee bloemen om de twee oorspronkelijke dorpskernen aan te geven. Het zwart verwijst naar het veen, terwijl de gouden eikel staat voor de oude eikenboom die hierin ooit is gevonden.

Bron: www.ngw.nl

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal