Aalsum in beeld

 

Welkom in Aalsum

Aalsum ligt ten noorden van Dokkum. Aalsum heeft een mooie Hervormde kerk, die gebouwd is rond het jaar 1200. Volgens het klokopschrift, uit het jaar 1499, is de kerk gebouwd voor de heilige Catharina. Aan de kerk waren in de 20e eeuw bekende predikanten verbonden als ds. J.N. de Ruiter, ds. G. van Leeuwen en ds. C. van Eysinga.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel wapendroppings geweest in Aalsum. Dat gebeurde bij een boerderij in het dorp die vlak bij de kerk staat. De code tijdens deze droppings was 'de worm heeft rode haren'. Er werden per keer tientallen containers met wapens van ongeveer 200 kilo gedropt. De droppings zijn nooit ontdekt en dat terwijl er twee kilometer verderop een post was van de Duitsers. Net als Aalsum zijn er meer dorpen in de gemeente die een rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld in Holwerd waar Engelse piloten verongelukt zijn.

Bron: Gemeente Dongeradeel

Wapen van Aalsum

"Linksgeschuind van azuur en zilver; over alles heen een achtspakig rad van het een in het ander, in het azuur vergezeld van een ster van gioud en in het zilver van een lelie van azuur.

Wapen van Aalsum

Oorsprong/verklaring :
De schuindeling van het wapen is afgeleid van het oude wapen van Oostdongeradeel. Het rad is het rad van de H.Catharina, de voormalige kerkpatroon van het dorp. De ster is afkomstig uit het wapen van de familie Sirtema van Grovestins. De lelie komt uit het wapen van de familie Mockema.

Bron: www.ngw.nl

 

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal