Bornwird in beeld

 

Welkom in Bornwird

De inwoners van Bornwird leven vooral van de veeteelt. Bornwird is een klein dorp met ongeveer 100 inwoners en omgeven door weilanden.

Het verhaal gaat dat hier de oudste ploegsporen, daterend uit het jaar 2000 voor Christus, van Friesland zijn gevonden. Ook Bornwird is op een terp gebouwd. Tevens is in dit dorp een kerk gebouwd in de Romano-Gothiek stijl.De huidige kerk heeft vroeger een toren gehad, maar de klok hangt nu in een klokkenstoel die op de nok van het dak is gebouwd. De kerk is in 1987 gerestaureerd en is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Bij de restauratie kwam op de zuidwand van het interieur een muurschildering te voorschijn die Sint-Christoffel uitbeeldt.

Bron: gemeente Dongeradeel en wikipedia

Wapen van Bornwird

"Rechtsgeschuind van zilver en azuur, over alles heen een lelie, rechtsgeschuind van keel en azuur.

Wapen van Bornwird

Oorsprong/verklaring :
De verdeling van het schild is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De lelie is afkomstig uit het wapen van de familie Aylva van Bornwird.

Bron: www.ngw.nl

 

 

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal