Hantumhuizen in beeld

 

Welkom in Hantumhuizen

Hantumhuizen (Fries: Hantumhuzen) is een terpdorp in de Friese gemeente Dongeradeel. Het ligt ten noorden van Dokkum, en heeft ongeveer 100 inwoners (2004).

Zoals de naam al aangeeft, zijn dit huizen bij Hantum. Het dorp is in de middeleeuwen ontstaan op een hoge terp. De terp is in 1891 grotendeels afgegraven.

Van de stinzen die in het dorp hebben gestaan, is alleen Poptastate overgebleven, een laat achttiende-eeuwse kop-hals-rompboerderij.

In Hantumhuizen is een 13e-eeuwse kerk, een van de mooiste exemplaren van de romano-gotische bouwstijl in Friesland. De romano-gotiek is een stijl, die in de periode tussen 1225 en 1350 vooral in Groningen populair was.

De Hervormde kerk van Hantumhuizen draagt alle kenmerken van deze overgangsstijl wat betreft kraalprofielen, vlechtwerk en koepelgewelven. De kerkruimte wordt overdekt door drie koepelgewelven zonder ribben, die op pijlers rusten, die op kleine afstand van de buitenmuur staan. Heel aardig zijn de ornamentale schilderingen.

Tegen een pijler aan de noordkant is een epitaaf (grafteken) geplaatst voor Pybo van Emingha en Biueck Sioerda (1563).

Samen met Wetsens behoorde Hantumhuizen in de 13e eeuw tot de dorpen met de meest ontwikkelde cultuur in Europa. In deze dorpen werden munten geslagen en had de Friese adel een belangrijk aandeel in kruistochten en in het kerkelijk bestuur van Nederland en Duitsland.

Bronnen: wikipedia en www.4h-side.nl gemeente Dongeradeel

Wapen van Hantumhuizen

"Rechtsgeschuind van zilver en sinopel; over alles heen een kerk van keel, de toren naar links gewend.

Wapen van Hantumhuizen

Oorsprong/verklaring :
De schuine verdeling is een verwijzing naar de voormalige gemeente Westdongeradeel. De kerk is de plaatselijke kerk. Deze kerk dateert uit de 13e eeuw en wordt beschouwd als een belangrijk monument.

Bron: www.ngw.nl

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal