Holwerd in beeld

 

Welkom in Holwerd

Holwerd is natuurlijk vooral bekend vanwege de pier, aangelegd in 1872, waar de boot naar Ameland vertrekt en weer aankomt. Jaarlijks komen er duizenden toeristen naar de pier in Holwerd. Aan de weg naar de pier staat een gedenksteen ter ere van de piloten die daar in de Tweede Wereldoorlog zijn verongelukt. Ook staat aan deze weg het oude 'Veerhuis'. In de Franse tijd speelde dit huis een belangrijke rol. Het huis had namelijk vrij uitzicht op zee, zodat smokkelaars in de gaten konden worden gehouden.

De toeristen die naar Holwerd komen om daar met de veerboot naar Ameland te gaan, komen zelden in het centrum van het dorp. Dat is erg jammer want Holwerd is een interessant dorp. Zo heeft Holwerd een molen, 'De Hoop', uit 1713. Daarnaast wordt men in Holwerd enkele malen herinnerd aan alle stormen en overstromingen die Holwerd in het verleden hebben geteisterd.


In het dorp staat een oude stins die destijds werd bewoond door de grietman (hoogste bestuurder van de gemeente/grietenij) van West-Dongeradeel. Deze oude stins diende vroeger ook als rechtbank. In de kelders bevindt zich het gevang. Hier werden vroeger dieven, dronkaards en landlopers opgesloten. Dit gevang is nog volledig intact. Verder staan in Holwerd vele bijzondere oude huizen zoals een oude smederij, een pakhuis voor vlas en graan, een oud notarishuis en verschillende kerken uit de vorige eeuw.

Holwerd is, met 1762 bewoners, het grootste dorp van de gemeente Dongeradeel. De dorpsgenoten zijn zeer actief wat betreft het organiseren van feesten. Daarnaast heeft Holwerd een aantal winkels, wat vele dorpen in de gemeente niet hebben.

Bron: gemeente Dongeradeel

Wapen van Holwerd

"In goud een mercuriusstaf van keel; in een schildhoofd van azuur een omgewende wassenaar van zilver, geplaatst in de rechterbovenhoek."

Wapen van Holwerd

Oorsprong/verklaring :
Holwerd is vanouds een belangrijk handelscentrum geweest. De Mercuriusstaf herinnert aan deze handel. Tevens vertrekt de veerdienst naar Ameland vanaf Holwerd. De wassenaar is ontleend aan het wapen van Ameland. Het schildhoofd symboliseert tevens de ligging van het dorp aan de dijk van de Waddenzee.

Bron: www.ngw.nl

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal