Lioessens in beeld

 

Welkom in Lioessens

Dit Noordoost-Friese dorpje ligt vlakbij het Lauwersmeergebied en telt ongeveer 400 inwoners. Het is een klein, maar sfeervol dorp. Helaas is van de geschiedenis van Lioessens maar weinig bekend. Toch mogen we aannemen dat hier vanaf het begin van de jaartelling al mensen woonden. Lioessens is géén terpdorp, al waren er vroeger vlakbij wel oude woonhoogten.

In het dorp staan een Gereformeerde en een Hervormde kerk. De Gereformeerde kerk is de enige in Oost-Dongeradeel, die uit de Afscheiding is voortgekomen. De Hervormde kerk is in de twaalfde eeuw gebouwd en kreeg in 1498 al een klok.

De inwoners van Lioessens zijn erg druk met het organiseren van activiteiten in hun dorp. De sfeer in het dorp is goed, iedereen kent elkaar en de meeste inwoners wonen hier al vanaf hun geboorte. Dit geldt trouwens voor de meeste kleine dorpen in de gemeente.

De inwoners van Lioessens zijn zeer close met de inwoners van hun buurdorp Morra. Vaak worden de dorpen Morra en Lioessens in één zucht genoemd.

Bron: gemeente Dongeradeel

Wapen van Lioessens

"In zilver een linkerschuinbalk van azuur, beladen met een sleute van goud, de baard naar links en naar boven gewend; de balk aan beide zijden vergezeld van een klaver van sinopel."

Wapen van Lioessens

Oorsprong/verklaring :
De kleuren en de balk zijn afgeleid van het wapen van Oostdongeradeel. Tevens slaat de balk op de weg die dwars door het dorp loopt. De klavers zijn afkomstig uit het wapen van de familie Gerroltsma. De sleutel is het symbool van de kerkpatroon, de H.Petrus.

Bron: www.ngw.nl

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal