Morra in beeld

 

Welkom in Morra

Morra is een klein gezellig dorp met ongeveer 250 inwoners. Het is net als vele andere dorpen in de gemeente op een terp gebouwd. In het dorp staat een kerkje uit de 13e eeuw met een karakteristiek torentje. Morra wordt omringd door veel moerassig veenland.

De dorpsbewoners zijn erg actief. Regelmatig wordt er een dorpsfeest of een andere activiteit georganiseerd. Er zijn veel verenigingen, zoals een toneelvereniging, een kaatsvereniging en een muziekkorps, die regelmatig iets organiseren.

Bron: gemeente Dongeradeel

Wapen van Morra

"In goud een paal van azuur, beladen met een orgelpijp van zilver met labium van goud, de paal rechts vergezeld van een afgerukte arendskop en links van een bot, beide van azuur."

Wapen van Morra

De paal symboliseert de weg Dokkum-Lauwersoog, die dwars door het dorp heen loopt. De arendskop komt uit het wapen van het geslacht Van Heemstra, waaraan ook de kleuren zijn ontleend. Tevens is de adelaar het symbool van de kerkpatroon, de H.Johannes Evangelist. De orgelpijp geeft aan dat het plaatselijke kerkje een van de oudste orgels van Noord Friesland bezit. De bot tenslotte was het sprekende symbool van de familie Botma.

Bron: www.ngw.nl

 

 

 

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal