Nes in beeld

 

Welkom in Nes

Nes is een dorp in de Friese gemeente Dongeradeel en telt ongeveer 400 inwoners. Nes was tot de gemeentelijke herindeling in 1984 deel van de voormalige gemeente Westdongeradeel.

Het dorpje is gelegen in de buurt van de Waddenzee ongeveer 12 kilometer ten noorden van Dokkum. De naam 'Nes' betekent eigenlijk 'landtong'. Het dorp ontleent zijn naam aan het feit dat er op die plek in de vroege geschiedenis een soort schiereiland was. Nes wordt gekenmerkt door een markante bakstenen kerk uit de dertiende eeuw.

En het is de geboorteplaats van de bekende kinderboekenschrijfster Nynke van Hichtum (Sjoukje Bokma-de Boer) echtgenote van Pieter Jelles Troelstra. In het dorp staat ook een borstbeeld van haar.

Bron: wikipedia

Wapen van Nes

"Gedeeld : I in keel een uit de deellijn komend uilebord van zilver, bestaande uit een uitkomend zeepaard met tussen de bek en de borst een beide aanrakend omgewend zittend vogeltje en in een geopende rug schuinrechts geplaatste aanstotende driebladige tulp; II in azuur drie gesteelde en gebladerde tarwearen van goud, geplaatst twee en een."

Wapen van Nes

Oorsprong/verklaring :
Nes staat bekend om zijn uileborden aan de boerderijen, met name het getoonde type. De kleuren zijn van het voormalige Oostergo. De tarwearen symboliseren de landbouw in de gemeente.

Bron: www. ngw.nl

 

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal