Oostrum in beeld

 

Welkom in Oostrum

Oostrum (Fries: Eastrum) is een dorpje in Friesland dat ligt binnen de gemeente Dongeradeel. Het dorp ligt vlakbij Dokkum.

Het is gebouwd op een middeleeuwse terp van 4,5 meter hoogte boven NAP. De terp is deels afgegraven. In het dorp staat een middeleeuwse dorpskerk op de terp. In 2006 had het dorp circa 200 inwoners.

In het dorp was ooit een steenfabriek gevestigd, maar die is in 1968 gesloten.

Bron: wikipedia

Geschiedenis

In de terp waarop het Friese dorpje Oostrum is gebouwd, zijn resten van een nederzetting uit de zogenaamde Trechterbekercultuur gevonden. De via archeologisch onderzoek gevonden nederzetting dateert van 3400 tot 2850 voor Christus. Dat heeft de gemeente Dongeradeel maandag in het stadhuis te Dokkum bekendgemaakt. In de laatste week van januari werden onder de terp, op een zandrug resten aangetroffen van de nederzetting.

De vondst bestaat uit honderden scherven aardewerk, versleten vuurstenen, stenen werktuigen en afval van de bewerking van vuurstenen. Volgens de gemeente zijn de vondsten bijzonder omdat er weinig kennis is over de woonplaatsen van Trechterbekercultuur. Deze kennen we vooral door hun begraafplaatsen, de hunebedden, waarvan in de provincie Drenthe nog een flink aantal te vinden zijn. Slechts op enkele locaties in Friesland zijn vondsten gedaan die met de Trechterbekercultuur in verband kunnen worden gebracht.

Trechterbekercultuur
De Trechterbekercultuuris een verzamelnaam voor een groot aantal verwante gemeenschappen uit de Nieuwe Steentijd, levend in zuidelijk Scandinavië en het noorden van het Europese vasteland, van Nederland tot in de Oekraïne. De gemeenschappen ontlenen hun naam aan de trechterbekers waar iedereen in het gebied uit dronk.

Het ziet er naar uit dat de Friese kuststreek destijds een aantrekkelijk woongebied was. De verwachting is dat er in de ondergrond nog een schat aan gegevens aanwezig is over deze prehistorische bewoners van Friesland.

Bron: Waldnet

Wapen van Oostrum

"In goud een boomstronk van sinopel, aan weerszijde vergezeld van een baksteen van keel."

Wapen van Oostrum

Oorsprong/verklaring :
De boomstronk komt uit het wapen van de familie Mellema. De bakstenen zijn een herinnering aan de voormalige steenfabriek.

Bron: www.ngw.nl

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal