Raard in beeld

 

Welkom in Raard

 

Raard is een terpdorp in de gemeente Dongeradeel, in de Nederlandse provincie Friesland.

De terp waarop het dorp staat is deels afgegraven en dit kan men aan de noorkant heel duidelijk zien. Hier werd in 1870 Van Kleffensweg die loopt naar Lichtaard aangelegd. Naast de weg ligt er in het afgegraven deel de ijsbaan van het dorp. In de oude kern van het dorp wonen een kleine 100 mensen, met het buitengebied meegerekend kende het in 2000 zo'n 220 inwoners.

Raard is een oud dorp. Er wordt gezegd dat er al enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling mensen hebben gewoond.

Op de terp die nog over is staat de Hervormde kerk van het dorp. Deze dateert van de 13e eeuw. De kerk is geweid aan Johannes de Doper. De toren is in 1787 gebouwd. De kerk zelf heeft een Romaanse bouwstijl. Kenmerkend aan de kerk en de bouwstijl zijn de dikke muren en de kleine boogvensters. Het koor is het oudste gedeelte van de kerk. De kerk is nu deels een museum, het museum Oerka. De kerk is handen van de Stichting Oude Friese Kerken, die lieten in 1988 de kerk restaureren.

In deze kerk predikte de Nederlandse predikant en dichter Piet Paaltjens alias François Haverschmidt, hij was er predikant tijdens de periode dat hij ook predikant was in Foudgum.

Een belangrijke familie uit het dorp zijn de van Kleffens. Deze familie was lang heer en meester in Raard geweest, daarnaast ook namen ze een belangrijke plaats in de Grietenij. Later hebben ze ook invloed in Dokkum gehad. De van Kleffens heeft een aantal burgemeesters en wethouders voor Dokkum geleverd. Eén van de bekendste telgen van de familie is Eelco Nicolaas van Kleffens, die minister van Buitenlandse zaken was in het kabinet Gerbrandy.

De weg die naar Lichtaard loopt is vernoemd naar de familie, de Van Kleffensweg, aan deze weg naar staan 2 monumentale boerderijen, de Noord en de Zuid Kleffens.

Bron: wikipedia

Wapen van Raard

"Gedeeld: I in azuur een kruisvaan van zilver, met aflopend kruis van keel; II in zilver een letter W van sabel, boven en onder vergezeld van een klaverblad van sinopel.

Wapen van Raard

Oorsprong/verklaring :
Raard ligt op de grens van West- en Oostdongeradeel, hetgeen door de verdeling wordt gesymboliseerd. De kruisvaan is het symbool voor de oude kerkpatroon, de H. Johannes de doper. De letter W en de klaverbladeren komen uit het wapen van de familie Van Kleffens.

Bron: www.ngw.nl

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal