Ternaard in beeld

 

Welkom in Ternaard

In de achtste eeuw werd Ternaard voor het eerst onder de naam Tununfurt genoemd. Later komen de namen: Tunawert, Thunewerd, Tonauwer(h), Tijnnawerdt, Tennaard en Tonnaard voor. De naam is nu terug te vinden op het Dorpshuis aan de Aldbuorren te Ternaard.

Tununfurt= de terp van Tunun.

De verklaring van de naam is niet zo moeilijk. Met furt, wert en werdt wordt een terp, wierde bedoeld. Om zich te beschermen voor de zee werden er terpen opgesmeten en Ternaard is ook zo ontstaan. De naam Tunun kan verwijzen naar een persoon, maar de naam kan ook verwijzen naar de goden Thunder of Odin.Volgens de overlevering stond de kerk van Ternaard, en daarmee ook het dorp, op de plaats waar nu de Visbuurt ligt. Toen de zee te dichtbij kwam heeft men de kerk meer naar het oosten verplaatst.

Ternaard is een dorp met ongeveer 1405 inwoners en ligt dicht bij de Waddenzee. Ternaard is één van de grotere dorpen. Voor de gemeentelijke herindeling was het de hoofdplaats, met een eigen gemeentehuis, van de voormalige gemeente Westdongeradeel. Tot op heden is de Dienst Openbare Werken van de gemeente Dongeradeel in het voormalige gemeentehuis gehuisvest. Er is een basisschool, een peuterspeelzaal, twee huisartsenpraktijken, een verzorgingstehuis, een bloeiende middenstand en een actief verenigingsleven. Een regelmatige busdienst onderhoudt verbinding met het 8 kilometer zuidelijker gelegen Dokkum en tevens met Leeuwarden

Bezienswaardigheden:

De 19e eeuwse kerk is een bezoekje waard. De kerk heeft een fraai 17e eeuws interieur. Een van de meest gerestaureerde panden van Ternaard is de 19e eeuwse pastorie. In de voormalige Doopsgezinde kerk is een bijbelmuseum gevestigd.

Bron: http://members.chello.nl/h.degraaf6

Wapen van Ternaard

"In azuur een golvende rechterschuinbalk van zilver, links vergezeld van een lelie en rechts van een zespuntige ster, beide van goud."

Wapen van Ternaard

Oorsprong/verklaring :
Ternaard was de bestuurszetel van de voormalige gemeente Westdongeradeel. Het wapen is dan ook afgeleid van het wapen van die gemeente. De ster geeft aan dat het dorp het bestuurscentrum was. De lelie is afkomstig uit het wapen van de familie Aylva.

Bron: www.ngw.nl

 

 

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal