Waaxens in beeld

 

Welkom in Waaxens

In Waaxens vindt men een kerk uit de 14e eeuw met bijzondere gothische kenmerken. Waaxens is een klein dorp dat net als Brantgum en Foudgum aan de doorgaande weg van Dokkum naar Holwerd ligt. Als u hier langs rijdt valt het 17e eeuwse bakstenen poortgebouwtje van het voormalige Sjuckema State zeker op. Dit is een soort duivenpoort die vroeger veel bij adellijke states stond.

Op dit moment telt Waaxens ongeveer 40 inwoners. Een klein dorp dus.

Bron: gemeente Dongeradeel

Wapen van Waaxens

"In goud een spitsgedekte stinspoort van keel, met in de topgevel een lelie van zilver; over alles heen een versmalde rechterschuinbalk van azuur."

Wapen van Waaxens

Oorsprong/verklaring :
Het wapen stelt het belangrijkste bouwwerk in Waaxens voor, de Sjuxma State. De lelie komt uit het wapen van de familie Sjuxma. De blauwe balk is enerzijds een verwijzing naar het oude wapen van Westdongeradeel, anderzijds naar de weg Dokkum-Holwerd, die dwars door het dorp loopt.

Bron: www.ngw.nl

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal