Wetsens in beeld

 

Welkom in Wetsens

 

Wetsens is een klein dorp met ongeveer 70 inwoners, voornamelijk agrariërs. In het dorp staat een zeer bijzonder kerkje, de Vituskerk. De noordmuur van de kerk bestaat nog uit het oorspronkelijke materiaal waarmee het kerkje gebouwd is, namelijk turfsteen. Het kerkje is gebouwd in de 12e eeuw. Het oude torentje is in 1842 ingestort, waardoor de klok van de toren nu tegen de westgevel hangt. De kerk staat op een terp. Deze terp is niet meer geheel intact.

In Wetsens is ook een klein meertje te vinden waar veel gevist wordt: het Jaerlagat. De inwoners zijn voor voorzieningen en verenigingen aangewezen op buurdorp Niawier.

Bron: gemeente Dongeradeel

Wapen van Wetsens

" In goud een versmalde dwarsbalk van azuur, boven vergezeld van twee adelaarsvleugels van sabel, onder van een ketel van keel."

Wapen van Wetsens

Oorsprong/verklaring :
De ketel slaat op de voormalige kerkpatroon, de H.Vitus. De adelaarsvleugels slaan op het wapen van de familie Jarla. De dwarsbalk slaat op het Jellegat, een kleine rivier die doorhet dorp loopt.

Bron: www.ngw.nl

 

 

Ee

Groot Midhuizen

Nes

Wie 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal