Blija in beeld

 

Welkom in Blija

Blija (officieel (Fries): Blije) is een dorp in de Friese gemeente Ferwerderadeel. Op 1 januari 2004 telde Blija 640 inwoners.

Volgens de volkstelling van 1744 telde Blija 472 inwoners. Van der AA komt rond 1840 op 990, en de Ensyklopedy fan Fryslân (1958) noemt 1250.
Vroeger stond Blija bekend om de verbouw van vlas.

De naam 'Blijtha' komt voor in de levensbeschrijving van de abt Fredericus van Hallum. De naam zou "dorp in het slijk" betekenen. Anderen denken aan een combinatie van Blij (rustig) en a (water); dus "dorp aan rustig water. Volgens weer een andere verklaring zou de naam "blinkend uit het water" betekenen.

De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Nicolaas. De toren dateert uit de 13e eeuw. In 1741 is hij verlengd of is er een nieuw zadeldak opgezet.
De kerk is laatgotisch en is rond 1540 gebouwd, ter vervanging van een oudere kerk. Het kerkmeubilair stamt uit de 18e eeuw. In de kerk liggen enkele zerken uit de Renaissance. Hieronder ook een portretzerk van Vincent Lucas.

Blija heeft vier stinzen gehad. Aebinga, Unema, Scheltema en Monsma. Van de laatste twee is niets meer bekend.Van Aebinga is bekend dat Sjoerd van Aebinga in 1510 is getrouwd met Beits Humalda. Sinds die tijd noemden ze zich Aebinga van Humalda. Het geslacht is uitgestorven met de dood van Idsert Aebinga van Humalda (1754 - 1834). Aebinga van Humalda stond in de gunst bij Koning Willem I en werd zo gouverneur van Friesland. Hij was geïnteresseerd in de Friese taal.


Van de Unema's is Janko van Unema bekend. Hij streed tegen de Saksen en Karel V. Grote Pier heeft hem zelfs nog eens uit zijn gevangenschap moeten bevrijden. Later heeft hij zich onderworpen aan Karel V. Die vertrouwde het niet helemaal en zette Unema eerst maar eens een tijdje gevangen. In 1547 zijn de Unema's uitgestorven en is Unema State in handen van de Aylva's gekomen.Ook deze stinzen zijn afgebroken. De plaatsen waar de stinzen van Aebinga en Unema hebben gestaan zijn nog aan te wijzen.

Bron: wikipedia

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal