Genum in beeld

 

Welkom in Genum

Genum (officieel (Fries): Ginnum) is een dorp in de Friese gemeente Ferwerderadeel (Ferwerderadiel) en telt ongeveer 100 inwoners. Het dorp ligt een paar kilometer ten zuiden van het terpdorpje Hogebeintum (Hegebeintum) en wordt tot de Vlieterpen gerekend.

Het dorp wordt gekenmerkt door een zeer oud kerkje uit het begin van de 12e eeuw. Het kerkje is nu een atelier en museum.

Bron: wikipedia

Ginnum was vanouds het middenstands dorp. In de loop der jaren zijn deze voorzieningen verdwenen, de laatste buurtwinkel is in mei 2002 gesloten door het onverwachte overlijden van de eigenaar. Het dorp is de laatste jaren uitgebreid met 3 nieuwe woningen.


In 2004 is een dorpsvernieuwingsplan uitgevoerd de rammelende klinkerbestrating is vervangen door asfalt,de straatverlichting is aangepast,een vlonder geplaatst,het kerkhof heeft een nieuwe opgang gekregen,het uurwerk in de toren gerestaureerd en de beplanting is aangepast.


Bij bijna ieder huis in Ginnum staan bordjes waarop te lezen is wie de vroegere bewoners waren en wat voor werk zij deden of welk ambacht er werd uitgeoefend. Veel fietsers die de elfsteden fietsroute volgen weten dit initiatief te waarderen.

Ginnum kende in vroeger tijden enkele Staten zoals:Roorda-State, Aylva-State, Noordam en Wijtsma-State. De geschiedenis van Ginnum staat uitvoerig beschreven in het boek “Tussen Genum en de Groote Garde” van Johannes van Dijk.


Men vermoed dat de Kerk van Ginnum in de 12de eeuw gebouwd is. De Kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en in 1973 gerestaureerd.

Bron: www.deflieterpen.nl

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal