Hogebeintum in beeld

 

Welkom in Hogebeintum

Hogebeintum (officieel (Fries): Hegebeintum) Sinds 1999 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Hegebeintum, voorheen Hogebeintum.

Hegebeintum een karakteristiek terpdorpje met ongeveer 115 inwoners, heeft Nederlands hoogste terp, 8.80 meter boven N.A.P. De oudste bewoning dateert van ca. 600 voor Christus, zo bleek uit opgravingen in 1905.

Ooit was de terp veel groter, maar door de commerciële afgraving aan het begin van de twintigste eeuw is er slechts een steil gedeelte over-gebleven. Bij de afgraving kwamen veel archeologische vondsten tevoorschijn. Deze zijn te bezichtigen in het Fries Museum in Leeuwarden.

Op de terp staat een Romaans kerkje, begin 1200 gebouwd. De prachtige en meest interessante collectie rouwborden in het gebouw herinneren er aan dat hier eeuwenlang de adellijke bewoners (van de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten Op Op de terp staat een Romaans kerkje, begin 1200 gebouwd. De prachtige en meest interessante collectie rouwborden in het gebouw herinneren er aan dat hier eeuwenlang de adellijke bewoners (van de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en de Schepper) van het nabij gelegen Harsta-state ter kerke gingen.

Onder aan de terp is een archeologisch steunpunt ingericht, waar de bezoeker een kleine maar interessante tentoonstelling over de eeuwenlange bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum kan bezichtigen.
Vanuit het bezoekerscentrum worden rondleidingen in de kerk gegeven.

Bron: gemeente Ferwerderadeel

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal