Jislum in beeld

 

Welkom in Jislum

Jislum (Fries: Jislum) is een terpdorp in de Friese gemeente Ferwerderadeel. Het ligt tussen Hogebeintum en Birdaard en telt ongeveer 50 inwoners (2004). Het wordt soms tot de Vlieterpen gerekend.

Op de terp stond tot in de 19e eeuw een van oorsprong Romaanse kerk. Deze kerk was aan Sint Catharina gewijd en werd tot de Reformatie bediend door het klooster Mariëngaarde bij Hallum. Na de Reformatie vormde Jislum samen met Wanswerd een kerkelijke gemeente. De kerk is in 1886 door een nieuw kerkgebouw vervangen. In de toren hangen twee klokken, uit 1445 en uit 1636. Het uurwerk dateert uit 1609.

De kerk van Jilsum is tegenwoordig een monument en is eigendom van de Stichting Harsta State die er echter geen bestemming voor wist te vinden. Toen in 2000 het gerucht ging dat de kerk zou worden gesloopt, hebben de dorpsbewoners de Stifting Behâld Jislumer Tsjerke (Stichting tot Behoud van de Jislumer Kerk) opgericht die in 2004 voldoende geld had ingezameld voor een gedeeltelijke restauratie.

Bij Grut Hikkaard staat de poldermolen De Volharding. Deze grondzeiler uit 1872 is een monument. Hij is eigendom van Stichting De Fryske Mole

Bron: wikipedia

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal