Dongjum in beeld

 

Welkom in Dongjum

Dongjum (Fries: Doanjum) is een dorp in de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland), ten noorden van de stad Franeker. Het ligt aan de N 384 en telt 300 inwoners (2004).

Dongjum bestaat uit een groep terpen op een oude kwelderwal. Het gebied is getuige bodemvondsten al in de Romeinse tijd bewoond geweest. Uit opgegraven aardewerk blijkt dat de toenmalige bewoners tamelijk welgesteld waren. Van het eind van de Romeinse tijd tot in de vijfde eeuw was het gebied waarschijnlijk onbewoond.

In het begin van de zeventiende werd hier de stins Gosliga State gebouwd, waar later de grietman en staatsman Sicco van Goslinga woonde die in 1731 overleed. In 1803 werd de stins afgebroken. In de kerk van Dongjum (1711) bevindt zich nog een praalgraf van Sicco van Gosliga.

Bron: wikipedia

 

 

 

 

Kie

Miedum

War 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal