Hitzum in beeld

 

Welkom in Hitzum

Hitzum is een klein en gezellig dorp met ongeveer 250 inwoners, gelegen aan de Arumervaart. Het dorp ligt onder de rook van Franeker en Harlingen. Via het Hitzumer-Binnenpad is men binnen 10 minuten in Franeker.

Hitzum is een van de oudste dorpen van Franekeradeel. Het is een terpdorp, waarvan de eerste bewoning dateert vanaf het begin van de jaartelling. In en rond het dorp zijn er nog een aantal terpen te vinden. Rond de eeuwwisseling is een groot aantal terpen afgegraven. In het dorp zijn nog een aantal steilranden van deze afgravingen te vinden. Daarnaast zijn er een aantal percelen afgeticheld voor panwerken en tegelfabricage. Langs de westkant van het dorp loopt de Arumervaart. Vanaf deze vaart loopt een opvaart naar de Noorderbuurt.

Hitzum kan worden opgedeeld in drie gedeeltes. De Noorderbuurt is het oudste deel van Hitzum. Een karakteristiek buurtje met authentieke arbeidershuisjes. Daarnaast het deel Kerkbuurt, J.P. van Dijkstraat, Feikemastraat en de recente nieuwbouw aan de westkant van het kaatsveld. Het derde deel; de Hoofdweg en het gedeelte bij de brug over de Arumervaart. Rondom het dorp liggen een aantal buurtschappen, waarvan namen als Doyum, Sopsum en WesterHitzum duiden op vroegere terpen.

Bron: www.hitzum.com

 

 

Kie

Miedum

War 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal