Pietersbierum in beeld

 

Welkom in Pietersbierum

Pietersbierum (Fries: Pitersbierrum) is een dorp in de Friese gemeente Franekeradeel, ten westen van Sexbierum. Het telt 120 inwoners (2004). Tot de gemeentelijke herindeling van 1984 hoorde Pietersbierum bij de gemeente Barradeel.

Pietersbierum vormt met Sexbierum samen een soort dubbeldorp, aangezien beide dorpen de laatste 60 jaar aan elkaar zijn gegroeid en verder zijn verweven. Toen het gemeentehuis in het dubbeldorp kwam is ook prompt de scheidingslijn tussen beide dorpen een kleine honderd meter opgeschoven om er voor te zorgen dat het gemeentehuis in Sexbierum kwam te staan.

Bron: wikipedia

 

 

 

Kie

Miedum

War 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal