Ried in beeld

 

Welkom in Ried

Ried lag op een zeer lange kwelderwal die zich over een lengte van acht kilometer uitstrekte van Boer tot Berlikum. Alle terpen van Ried lagen daarop. Aan de noordkant van de wal lag vroeger de Riedslenk, waarnaar het dorp is genoemd. Nadat die grotendeels was dichtgeslibd, heeft men vanaf Boer een vaart gegraven naar Berlikum, waar deze uitkwam in de Bordine.Het oudste deel van Ried ligt rondom de kerk. In het begin van de achttiende eeuw was dat het hele dorp.

Pas in de loop van de achttiende eeuw is er een vrij dichte bebouwing
Oorspronkelijk heeft de doorgaande weg waarschijnlijk over de kwelderwal rechtdoor gelopen, maar in de zeventiende eeuw was de omweg via de tegenwoordige Dr. Vitus Ringersstraat en de Pastorielaan er al. Vanaf daar liep toen ook al de weg naar Peins. Het dorp lag niet aan de Ried, maar vandaaruit liepen wel drie opvaarten in de richting van het dorp. De middelste kwam uit bij het kerkhof, deze opvaart werd de haven genoemd.

Bron: www.oudried.nl

 

 

 

 

 

Kie

Miedum

War 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal