Balk in beeld

 

Welkom in Balk

Balk is een dorp en de hoofdplaats van de Friese gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat) en heeft circa 3350 inwoners.

Balk is gelegen tussen Harich en Wijckel. Door het dorp stroomt het riviertje de Luts. Het plaatsje zou zijn ontstaan bij een balk over het riviertje; vandaar de naam. Later werd hier een brug gebouwd. Aanvankelijk hoorde Balk bij Harich. In 1585 werd het door Spaanse soldaten uit Groningen geplunderd. Balk werd in de 18e eeuw welvarend door de boterhandel, en in de 19e eeuw was het een zelfstandig dorp geworden.

Balk kende vanouds diverse geloofsgemeenschappen. Eén daarvan was de gemeente der Mennonieten in Balk die zeer streng in de leer was. In het midden van de 19e eeuw is een grote groep naar Amerika uitgeweken om zich daar in de omgeving van Goshen in de staat Indiana te vestigen. Een gevelsteen in Balk herinnert nog aan deze oude geloofsgemeenschap.

Het dorp en het riviertje zouden de dichter Herman Gorter, wiens grootvader in de 19e eeuw doopsgezind predikant was in Balk, tot zijn beroemde gedicht "Mei" hebben geïnspireerd. Daarin spreekt Gorter overigens niet van een dorp, maar van stadje; en niet van een riviertje, maar van een watergracht:


Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht.

Ter herinnering staat aan de Luts een standbeeld van de dichter. Balk bezit verder een historische kern, met een raadhuis uit 1615.

Bron: wikipedia

Wapen van Balk

" In goud een golvende paal van sinopel, gekruist door een verkorte dwarsbalk van keel, beladen met een zespuntige ster van goud, en vergezeld van vier lindebladen van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van Balk

Oorsprong/verklaring :
De groene paal stelt de Luts voor, die door Balk stroomt. Daaroverheen ligt het sprekende element, de balk. De ster is het teken van een bestuurscentrum. Balk was namelijk vroeger de hoofdplaats van Gaasterland. De lindebladen slaan op de bomen die in het dorp aan beide kanten van de Luts staan.

Bron: www.ngw.nl

 


Sloten


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal