Gaasterlân-Sleat in beeld

 

Welkom in Gaasterlân-Sleat

Geschiedenis Gaasterlân-Sleat

De gemeente Gaasterlân-Sleat telt 10.208 inwoners (per 1-1-2005) en is ruim 21.000 ha groot. De gemeente is 1 stad en 13 dorpen rijk, te weten: Sloten met 765 inwoners (de kleinste stad van Fryslân), Balk met 3673 inwoners (het bestuurlijk centrum), Bakhuizen met 1026 inwoners, Elahuizen met 352 inwoners, Harich met 525 inwoners, Kolderwolde met 71 inwoners, Mirns met 115 inwoners, Nijemirdum met 577 inwoners, Oudega met 282 inwoners, Oudemirdum met 1382 inwoners, Rijs met 185 inwoners, Ruigahuizen met 119 inwoners, Sondel met 414 inwoners en Wijckel met 722 inwoners.
De streek Gaasterland heeft een bekende klank in ons land. De naam Gaasterland is ontleend aan de gaasten, dit zijn hoge keileem- en zandgronden, opgestuwd door Skandinavisch landijs zo'n 135.000 jaar geleden.

Deze gaasten liggen tussen het open polderlandschap van de Friese meren en de grote watervlakte van het IJsselmeer en zorgen voor een sterk golvend landschap. Staande op de hooggelegen punten heeft u schitterend uitzicht over land en water. Kenmerkend voor onze gemeente is voorts de veelheid van bos en water. Dit maakt de gemeente uitstekend geschikt voor de recreatie. Te meer omdat deze combinatie van bos en water aan ons gebied een aantrekkelijk en van de rest van Fryslân afwijkend karakter geeft.

De rijke historie van de gemeente laat zich als het ware aflezen van de vele monumentale panden die u er kunt aantreffen. Vooral in Balk en Sloten vindt u vele prachtige trap- en halsgevels. Het is daarom ook terecht dat de oude kern van Balk is aangewezen als beschermd dorpsgezicht en de gehele oude stadskern van Sloten als beschermd stadsgezicht. De vestingswallen en bolwerken herinneren nog aan een tijd dat Sloten een bijna onneembare vesting was. De stad ademt nog steeds een rustieke sfeer uit.

Bron: gemeente Gaasterlân-Sleat

Hieronder het wapen van Gaasterlân-Sleat

"In azuur een springende haas van keel, gaande over 5 korenaren van goud, waaiersgewijs komend uit een gebogen schildvoet, doorsneden van sinopel en goud, het goud beladen met een liggende sleutel van azuur, de baard naar rechts en naar boven gericht. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen Gaasterland-Sleat

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is een verbetering van het wapen van Gaasterland, vermeerderd met de sleutel van Sloten.

Bron: www.ngw.nl

 

 

 

 

 


Sloten


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal