De Steenen Man

De Steenen Man

Caspar de Robles (1527-1585). Geboren te Madrid van Portugese afkomst. Hij werd opgevoed en opgeleid in Spanje, werd op jeugdige leeftijd naar het onder Spaanse heerschappij staande Nederlanden gestuurd en deed daar dienst in het leger. In de jaren 1570 (Allerheiligenvloed)en 1573 werden de Friese dijken door zware stormen getroffen. Door onderlingen onenighied tussen de Friezen in deze regio over de herstelkosten werden de dijken hier niet hersteld. Onder leiding van de tot stadhouder van Friesland en Groningen benoemde Caspar de Robles werd de verdeling van de verantwoordelijkheid en de lasten betreffende de dijk van Makkum tot de gemeente Het Bildt definitief geregeld, de zgn Buitendijkers van Makkum tot Harlingen en de zgn Binnendijkers van Harlingen tot de gemeente Het Bildt. Het herstel van de dijk werd in 1575 voltooid, mede dankzij het krachtige optreden van Caspar de Robles. Op de scheiding van de beide dijkvlakken werd een monument opgericht, ter ere van Caspar de Robles. "De Steenen Man".

 

 
           
Copyright © 2006 Friesland digitaal