Tijnje in beeld

 

Welkom in Tijnje

Tijnje (officieel (Fries): De Tynje) is een dorp in de gemeente Opsterland.

Het dorp ligt in het zuiden van Friesland ongeveer 16 kilometer ten noorden van Heerenveen. Het dorp telt ongeveer 1060 inwoners.

De 19e eeuw staat wat Opsterland betreft in het teken van de laagveen-ontginningen. Deze vonden plaats in de hiervoor genoemde hooilanden in het westen van de gemeente. De dorpen Nij Beets en Tijnje vinden hun oorsprong in deze periode. De ondernemers en de arbeiders kwamen van elders: de meesten uit de kop van Overijssel de zogenaamde Giertsen. Namen van deze grondleggers van de genoemde dorpen komt men daar nog regelmatig tegen. Door deze afgravingen ontstonden in het westelijke gedeelte van de gemeente uitgestrekte drassige gebieden met plassen en poelen. Tot in de 20e eeuw werd gewerkt aan het droogmalen en in cultuur brengen van deze gebieden tot weidegronden.


De geschiedenis van het veen is de geschiedenis van sociale onrust en strijd. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de naam Domela Nieuwenhuis als een van de voorvechters voor sociale rechtvaardigheid en de emancipatie van de arbeiders. De dorpen Nij Beets, Tijnje en Gorredijk spelen een markante rol in de sociale en politieke geschiedenis.

Bronnen : wikipedia en friesarchiefnet

Wapen van Tijnje

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Schuin doorsneden van zilver en sinopel, beladen met zeven linker-schuinbalken van het een in het ander; aan de bovenzijde van de delingslijn een dwarsbalk van keel, waarop vier punten van hetzelfde. Wapenspreuk: In doarp riist ut 'e puollen van groene hoofdletters op een wit lint."

Wapen van Tijnje

Oorsprong/verklaring :
De verdeling van het schild stelt de omgeving van het dorp voor; de zogenaamde petgaten met daartussen stukken grond waarop de turf te drogen werd gelegd. De rode balk geeft de vorm en de ligging van het dorp aan.

Bron: www.ngw.nl

Allardsoog
Bakkeveen
Beetsterzwaag
Frieschepalen
Grootwijngaarden
Haneburen

Heidehuizen

Hemrik
Hemrikerverlaat
Jonkersland
Klein Groningen
Kortezwaag
Langezwaag
Lippenhuizen
Luxwoude
Nij Beets
Olterterp
Selmien
Siegerswoude
Sparjebird
Terwispel
Uilesprong
Ureterp
Ureterp aan de Vaart
Vosseburen
Wijnjeterpverlaat
Wijnjewoude


 
             
Copyright © 2007 Friesland digitaal